úvod / neplatiči

Neplatiči


Vážený návštevníci,
predstavujeme Vám našich obchodných partnerov, ktorí dlhodobo nie sú schopní uhradiť záväzky voči našej spoločnosti. V prípade, že patríte k nižšie uvedeným spoločnostiam, ubezpečujeme Vás, že Vaše údaje budú z tejto čiernej listiny odstránené po uhradení všetkých Vašich záväzkov voči našej spoločnosti.