home / bad clients

Bad Clients


Vážený návštevníci,
predstavujeme Vám našich obchodných partnerov, ktorí dlhodobo nie sú schopní uhradiť záväzky voči našej spoločnosti. V prípade, že patríte k nižšie uvedeným spoločnostiam, ubezpečujeme Vás, že Vaše údaje budú z tejto čiernej listiny odstránené po uhradení všetkých Vašich záväzkov voči našej spoločnost


 

B.N.RENT s. r. o. (Bánovce nad Bebravou) , IČO: 45967237